Ivan Legeida

prawnik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Czy odzyskanie długów na Ukrainie na drodze pozasądowej może być efektywne?

Ivan Legeida07 kwietnia 2017Komentarze (0)

Przeważnie klienci zwracają się do prawników w momencie, kiedy uznają, że nie ma już możliwości rozwiązania problemu z długami polubownie. Próbowali wszystkiego: prowadzili negocjacje telefoniczne, wysyłali ponaglenia, szukali możliwości wymiany zobowiązań – wszystko bezskutecznie.

Kiedy trafiają do nas takie sprawy, zawsze staramy się wziąć pod uwagę możliwość pozasądowego rozwiązania konfliktu, ponieważ jest to po pierwsze: szybsze, a po drugie: tańsze

Staramy się zająć jasne i przekonywujące stanowisko, że polubowne rozwiązanie problemu zadłużenia to rozwiązanie typu „win-win”, kiedy każda strona wygrywa.

Przede wszystkim zbieramy informacje o dłużniku: czym się zajmuje, jakie są jego relacje z partnerami biznesowymi, czy zadłużenie wynika z ogólnej niewypłacalności, czy po prostu z różnicy priorytetów w relacjach z kontrahentami (mówiąc innymi słowy, że spłata naszego długu nie jest priorytetowa).

Od samego początku negocjacji staramy się uświadomić dłużnikom fakt, że ściągnięcie należności jest tylko kwestią czasu, a im dłużej będziemy się tym zajmować, tym więcej będzie to kosztować.

Otrzymując od adwokata pismo z prośbą o udzielenie takiej czy innej informacji, dłużnicy od razu zaczynają rozumieć całą powagę sytuacji i naturalnie, powiedziałbym nawet, instynktownie zmieniają swoje priorytety co do spłaty długów. Zgodnie z ogólną zasadą w pierwszej kolejności zostają spłacone długi, którymi zaczęli się zajmować adwokaci, ponieważ w takich sprawach realnie odczuwalne jest zagrożenie poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze zwłoką spłaty długu.

Rozmawiając z dłużnikami odmalowujemy w czarnych barwach obraz tego, co stanie się  w przypadku dalszego zwlekania z opłatą, przy czym pokazujemy, że pozew do sądu nie jest najgorszym scenariuszem. Cóż, każdy ma swojego trupa w szafie.

Ktoś bardzo ceni swoje pozwolenie na import i nie uśmiecha się mu jego utrata z powodu niezapłacenia należności kontrahentowi. W danym przypadku wystarczy jedynie wspomnieć o danym pozwoleniu i możliwości jego utraty.

Ktoś inny musi wyjeżdżać na zagraniczne delegacje lub po prostu podróżować i wiedza o tym, że ukraińskie prawodawstwo przewiduje możliwość ograniczenia swobody przemieszczania się dla osób mających niezapłacone należności  finansowe, może radykalnie wpłynąć na decyzję o szybszej spłacie długu.

Na etapie przedsądowego odzyskiwania długu głównym zadaniem jest udowodnienie dłużnikowi, że dalsze zwlekanie z zapłatą jest dla niego niekorzystne, a wręcz szkodliwe. Tutaj ogromne znaczenie ma obeznanie z normami prawa, ponieważ właśnie to, w połączeniu z wyobraźnią i kreatywnością negocjatora, zmusza dłużnika do popatrzenia na swoje długi w inny sposób oraz do przemyślenia schematu na skutek którego powstał dany dług.

Tak więc, moja odpowiedź na postawione pytanie brzmi: tak, odzyskanie długu na drodze polubownej może być efektywne, jeśli odpowiednio wcześnie użyć właściwych argumentów, skłaniających dłużnika do zmiany swoich priorytetów.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: