Ivan Legeida

prawnik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula mi sit amet tellus feugiat; a tempor ligula cursus. Phasellus euismod arcu id finibus aliquam!
[Więcej >>>]

Windykacja długów na Ukrainie

Ivan Legeida28 marca 2017Komentarze (0)

Niedawno zapoznałem się z artykułem opublikowanym na łamach „Rzeczpospolitej” na temat ściągania długów na Ukrainie.

Trudno nie zgodzić się z autorem, że polskie firmy powinny przede wszystkim dokładnie przeanalizować informacje o ukraińskim partnerze przed podpisaniem kontraktu. Na Ukrainie już od kilku lat jest otwarty dostęp do różnego rodzaju rejestrów, z których można pobrać dane na temat kontrahenta, jego sytuacji finansowej, udziału w postępowaniach sądowych, itp.

Od siebie dodałbym również, że dla większej pewności polskie firmy mogą podpisywać umowy zabezpieczające, dające gwarancję wykonania głównych zobowiązań.

Na przykład, jeśli zawierana jest umowa kupna-sprzedaży, zgodnie z którą strona ukraińska otrzymuje towar z przesuniętym terminem płatności, korzystne jest podpisanie umowy poręczenia z kierownikiem oraz/lub akcjonariuszami danego ukraińskiego kontrahenta. Jeśli strona ukraińska nie ma zamiaru uchylać się od zapłaty należności, to podpisanie tego typu umowy nie będzie stanowiło problemu. Jeżeli natomiast nasz ukraiński partner nie będzie chciał zabezpieczyć wierzytelności w formie umowy poręczenia lub umowy zastawu, to zdecydowanie jest się nad czym zastanowić.

Z naszego doświadczenia wynika, że podpisanie  zobowiązania przez beneficjenta lub kierownika znacznie zmniejsza niebezpieczeństwo powstania długu, a w przypadku jego powstania – znacznie skraca czas oraz zmniejsza ryzyko spłaty podczas procesu windykacyjnego.

Myślę, że tematowi umów zabezpieczających oraz efektywnym sposobom uchronienia się przed długami warto będzie poświęcić jeszcze parę postów. Zatem, ciąg dalszy nastąpi…

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: